ustawa o ochronie osób i mienia opracowanie

Ustawa o ochronie osób i mienia art 1 i Cele procesu karnego

Ustawa o ochronie osób i mienia art 1 i Cele procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w kwestiach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim obszaru zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania.

Dodany: 2020-03-31 | Komentarze: 2 | Kategoria: Prawo