świadczenia rodzinne 2020 forum

Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika rachunkowości

Sposób ujęcia w ewidencji księgowej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc tak jak rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), jaka – w ograniczonym obszarze – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie reagować musi zasadom realizacji budżetu (oraz.

Dodany: 2020-05-01 | Komentarze: 1 | Kategoria: Sektor publiczny