środki trwałe co zaliczamy

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo liczba rat do spłaty. Poznaj wszystkie.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe


jakie są reguły dokonywania weryfikacji

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku uprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 2 | Kategoria: Inne