sprawozdawczość finansowa financial reporting

sprawozdawczość finansowa praca dyplomowa

sprawozdawczość finansowa praca dyplomowa i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość