restrukturyzacja w przedsiębiorstwie

Uprawnienia wierzycieli wynikające

Uprawnienia wierzycieli wynikające z ustanowionych zabezpieczeń. Wybór sposobów egzekucji poprzez wierzyciela. Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych.

Dodany: 2019-12-10 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne