programy operacyjne recenzja w systemie OSF

COVID19 a programy operacyjne krajowe instytucje

COVID-19 a programy operacyjne krajowe instytucje finansujące projekty paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów.

Dodany: 2020-06-23 | Komentarze: 0 | Kategoria: Fundusze unijne