PPK 2020 czy warto

PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego

PPK 2020 w jednostkach samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako zrealizowanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK także zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie wypada podjąć, by stworzyć się także z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy.

Dodany: 2020-02-21 | Komentarze: 0 | Kategoria: PPK