nomenklatura scalona cn a pkwiu

Zubrzycki Leksykon VAT Źródło informacji o działalności

Zubrzycki Leksykon VAT. Źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne