nomenklatura scalona cn a pkwiu 2015

Zubrzycki Leksykon VAT Źródło informacji o działalności

Zubrzycki Leksykon VAT. Źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 1 | Kategoria: Inne


Książka Leksykon VAT 2019 Unimex Koszty działalności pomocniczej

Książka Leksykon VAT 2019 Unimex. Koszty działalności pomocniczej. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę również odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dodany: 2020-01-03 | Komentarze: 0 | Kategoria: Nomenklatura scalona