nauka samodzielnego księgowania

Odpisy aktualizujące środki trwałe wartości

Odpisy aktualizujące środki trwałe, wartości niematerialne i ustawowe dodatkowo środki trwałe w budowie. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień oraz obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady.

Dodany: 2020-06-17 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne