kto prowadzi akta osobowe dyrektora szkoły

Akta osobowe dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o

Akta osobowe dokumenty związane z rozwiązaniem umowy o pracę i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Dodany: 2020-06-04 | Komentarze: 0 | Kategoria: Kadry