KRS 2020 wykaz

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2017 artykuł o

Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości 2017 - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu.

Dodany: 2020-06-05 | Komentarze: 0 | Kategoria: Rachunkowość