ile wynosi podatek cit

Procedury związanej z pobieraniem podatku

Procedury związanej z pobieraniem podatku u źródła. Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi.

Dodany: 2020-02-04 | Komentarze: 1 | Kategoria: Podatki