gospodarowanie odpadami w logistyce

gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie zgodnie

gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie zgodnie z art. 1 pkt 2 CzystGmU ustawa określa warunki realizowania działalności w obszarze odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Kluczowym pojęciem CzystGmU są odpady komunalne. Sama CzystGmU nie zawiera definicji legalnej odpadów komunalnych, zatem ich znaczenia należy.

Dodany: 2019-11-27 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne