gdzie w bilansie środki trwałe 2020 w budowie

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a zarówno pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji także wielkość rat do spłaty.

Dodany: 2020-04-30 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe