formy pomocy materialnej dla uczniów

Pomoc materialna dla studentów z gminy po nowelizacji ustawy

Pomoc materialna dla studentów z gminy - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w zakresie programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca co najmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat.

Dodany: 2020-02-17 | Komentarze: 3 | Kategoria: Pomoc społeczna