dokumentacja pracownicza jak prowadzić

Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być

Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

Dodany: 2020-06-24 | Komentarze: 0 | Kategoria: Inne