czym skutkuje upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w 2020 roku a

Upadłość konsumencka w 2020 roku a emeryt i nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Nowe przepisy przewidują też, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, lub doszło do przedawnienia oznacza to nie. Skuteczne dochodzenie należności również proces upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Dodany: 2020-02-18 | Komentarze: 0 | Kategoria: Upadłość konsumencka