czy środki trwałe w budowie podlegają amortyzacji

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych dodatkowo wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne dodatkowo zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo liczba rat do spłaty. Poznaj wszystkie.

Dodany: 2020-01-20 | Komentarze: 0 | Kategoria: Środki trwałe