co to są KRS 2020

Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 3 niezakończone

Art wyjaśni krajowego standardu rachunkowości nr 3 niezakończone usługi budowlane - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami.

Dodany: 2020-05-27 | Komentarze: 0 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości