Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być


Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, Które dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika powinny być gromadzone i w jakim zbiorze? w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania innymi słowy można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakim sposobem długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również w jaki sposób prawidłowo zabić z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)